Liên hệ Dệt Phan Nguyễn

Liên hệ với chúng tôi - DỆT PHAN NGUYỄN ( PHANNGUYENTEX )

Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, Đường Số 2, Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Bình Dương

H P: (+84) 942 35 91 91
Email: ngocloan1091@gmail.com

H P: (+84) 947 39 68 47
Email: nguyenduykhanh3101@gmail.com